Olve UtneCand.philol. frå Universitetet i Oslo. Fag i fagkrinsen inkluderer musikkvitskap og leksikografi (ordbokslære) frå Universitetet i Oslo og lingvistikk (språkvitskap), fonetikk (språklydlære) og nordisk språk frå NTNU i Trondheim. Var gjestestudent ved Koninklijk Conservatorium Brussel skuleåret 1997–1998 som flamsk statsstipendiat. Medlem av Nordisk nettverk for edisjonsfilologar. Er administrator og byråkrat på Safon.org.

Publikasjonar

 

Bøker

 

Som forfattar

 • 1994 – Olve Utne og Anne Kleivset: Songen hennar Magnhild : Magnhild Havdal Almhjell (1894–1985). Tuddal (Buen Kulturverkstad), 1994. (Bok, 112 s. + lydkassett) BIBSYS
 • 1996 – Olve Utne: Nokre aspekt ved tonalitet og transkripsjonsmåte i eit folkemusikalsk materiale frå Nordmøre. Oslo (Institutt for musikk og teater, Univ. i Oslo), 1996. (98 s.) BIBSYS
  • 2006 Nokre aspekt ved tonalitet og transkripsjonsmåte i eit folkemusikalsk materiale frå Nordmøre. 2. utgåva. West Hempstead (Hassafon), 2006. (128 s.) BIBSYS(ib. | hf.)
 • 2006 – Olve Utne: סִידּוּר לִימּוּד ־ סֵֽדֶר תְּפִלּוֹת כְּמִנְהַג ק”ק סְפָרַדִּים עִם תּֽוֹסָפוֹת מִמִּנְהָגֵי אִיטַלְיָינִים וְאַשְׁכְּנַזִּים עִם תַּרְגּוּם לָדִינוֹ וְאַנְגְּלִית וְעִם הֲלָכוֹת וּמִנְהָגִים מֵאֶת אֵֽלִיָּה אֽוּתְנֶה. א’ עֶֽרֶב שַׁבָּת. = Siddúr Limmúd : a traditional-egalitarian learning siddur based on Sefaradí, Italiani & Ashkenazi sources, and with full transliteration, translations, instructions and explanations. I: Friday night. Hassafon Publishing, 2006. (hardcover | paperback | spiral | BIBSYS)
 • 2007 – Olve Utne: Jiddisch–norsk ordliste med kortfatta språklære. Askim (Schweitzerforlaget), 2007. (Schweitzerforlaget, BIBSYS)
Publikasjonar.

 

nder arbeid

 • סִידּוּר לִימּוּד ־ סֵֽדֶר תְּפִלּוֹת כְּמִנְהַג ק”ק סְפָרַדִּים עִם תּֽוֹסָפוֹת מִמִּנְהָגֵי אִיטַלְיָינִים וְאַשְׁכְּנַזִּים עִם תַּרְגּוּם לָדִינוֹ וְאַנְגְּלִית וְעִם הֲלָכוֹת וּמִנְהָגִים מֵאֶת אֵֽלִיָּה אֽוּתְנֶה = Siddúr Limmúd : a traditional-egalitarian learning siddur with transliterations, translations, instructions and explanations. (volumes II– )
 • The Converso Oratorio : musical representation of religious texts amongst the Western European Sefaradím

 

Som utgjevar

 • Aguilar, Grace: The Vale of Cedars, or The Martyr. Hassafon Publishing, 2005. [1]

 

Internett

 

Som forfattar

 • 2001 – Olve Utne: «Jødisk musikktenkning i middelalderen : musikkens plass i jødisk, filosofi, religion og vitenskap fra Philo til Gersonides» – Essay på musikkvitenskap hovedfag, 1991
 • Hassafon – Ein skandinavisk ressursstad for jødisk religion og kultur
 • 2001 – Olve Utne: Jiddisch-norsk ordbok
 • Olve Utne: Innføring i HTML

 

Som omsettar

 • 2005 – Mišná: Massèkhet Berakhót (nynorsk omsetting)
 • 2005 – Mišná: Massèkhet Berakhót (bokmålsoversettelse)

 

Som utgjevar

 • 2000: Hans Grøn Bull: «Et og Andet om Edøe-Præstegjeld paa Nordmøer» (1817)
 • 2000: Edvard Langset (1867–1924): Folke-eventyr fraa Nordmør (1921)
 • 2000: I.C.L. Lengnick: Grove tydske Løgne opdagede under en genealogisk Undersøgelse (1859)
 • 2002: A.H. Bystrøm og Jakob Norby: Nyt norsk skole-atlas (ca 1900)
 • 2002: P.E. Sivertsen: Maalet i Hemna (1906)